Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Projekt összefoglaló

 

Projektinformáció

Projekt címe: „Biztos Kezdet Gyerekház Sényőn”

Projektazonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00134

Kedvezményezett: Sényő Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 4533 Sényő, Kossuth u. 69.

Kedvezményezett képviselője: Pehely Zoltán Polgármester

Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 39 991 297,- Ft

Projekt várható befejezése : 2022.02.28

Támogatás mértéke: 100%

 

A Sényő Községben kialakítandó Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban a településen élő 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik számára kínál olyan programokat és szolgáltatásokat, melyek elősegítik a koragyerekkori esélyteremtést, valamint hozzájárulnak a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez. A munkanapokon 08.00 – 13.00 nyitvatartási idővel, valamint előre megtervezett munkahéttel működő gyerekház az alábbi programokat és szolgáltatásokat kívánja biztosítani:

  • A bekapcsolódni kívánó gyermekekkel és szüleikkel első interjús kérdőív készül, majd egy több szegmensre kiterjedő fejlettségi állapotfelmérés zajlik annak érdekében, hogy a program során elért fejlődésük nyomon követhető legyen. A gyerekház folyamatosan biztosít képesség – kibontakoztató foglalkozásokat, melyek elősegítik a gyermekek számára a világ megismerését és befogadását a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést. A gyerekházban a munkatársak a gyermekek életkorának megfelelő tízórai étkezést biztosít, amellyel főként az egészséges táplálkozás ösztönzése a cél. Fejlődési zavar észlelése esetén szakemberrel való konzultációs lehetőséget biztosítunk az eltérő fejlődésű gyerekek számára, pszichológus szakemberrel való konzultációra biztosítunk lehetőséget, aki előre egyeztetett időpontokban áll a szülők rendelkezésére.
  • A szülőkre, családra irányuló szolgáltatások keretében, a havonta egy alkalommal szakember bevonásával megvalósuló közös foglalkozások játéktevékenységek során a szülők számára, korszerű gyereknevelési alapelvek közvetítése történik. Az úgynevezett Szülőakadémia programelem keretében évente 1 turnusban biztosítunk a bevonandó gyermekek szülei számára tanfolyam jellegű tanulási lehetőséget. Évente szülésre felkészítő elméleti tanfolyam szervezése valósul meg gyermeket váró leendő szülők részére a területen dolgozó védőnők vezetésével. A tanfolyam célja, segítségnyújtás a helyes szülői gyakorlat kialakításában, információ adás a várandóság időszakáról, valamint a szülés folyamatáról, az újszülött ellátásáról. A szülők munkához jutásának elősegítése érdekében folyamatos tájékoztatásnyújtást biztosítunk a képzési, átképzési, és állás lehetőségekről, valamint segítséget nyújtunk önéletrajz megírásában, elküldésben, ill. a számítógépes ismeretek bővítésében.
  • A Biztos Kezdet Gyermekházban kialakításra kerül egy számítógép használati tér, ahol beüzemelésre kerül egy internet hozzáféréssel rendelkező számítógép, amennyiben igénylik, a munkatársak segítséget nyújtanak a használatában. A gyerekházban lehetőséget biztosítunk a gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvek, mese és mondókás könyvek fejlesztőjátékok, babakocsi, járóka, pelenkázó alátét, fürdető kád, WC szűkítő, vízforraló és egyéb alapvető eszközök kölcsönzésére, valamint kialakításra kerül egy olyan fürdőszoba, ahol lehetőség van tisztálkodásra, mind a szülők, mind a gyerekek számára, míg a helyiség előterében mosásra és ruhaszárításra is lehetőséget adva a családok számára.
  • A helyi közösségi életben való aktív részvétel érdekében a program időtartama alatt 3 alkalommal szervezünk családi napot, valamint havonta minimum egy közösségi rendezvényt, melyek megszervezése, lebonyolítása a szülőkkel, ill. együttműködő partnerekkel közösen történik. A Biztos Kezdet Gyerekház folyamatosan közösségi térként működik a településen, ugyanakkor cél a környező települések lakosságával és hasonló érintett korosztályú célcsoportokkal való együttműködés, a célcsoportból kinővő gyerekekkel a nyomon követő kapcsolattartás. A társszakmák közötti együttműködést elősegítendő, a területen dolgozó védőnő hetente egy alkalommal egy órás időtartamban jelen van a gyerekházban. Ez alatt az idő alatt a szülői kérdések megválaszolása mellett, baba-mama tornát is tart. A Családsegítő Szolgálat kapcsolattartó családgondozója havonta egy alkalommal érhető el a házában a szülők számára, továbbá a gyerekház kiemelt fontosságú feladata a szoros szakmaközi együttműködés kialakítása és fenntartása a településen működő óvoda, védőnői szolgálat, gyermekvédelmi intézmények, gyermekorvos, felnőtt háziorvos és civil szervezetek munkatársai között. Havi egy alkalommal a Családsegítő Szolgálat/Gyermekjóléti Központ kapcsolattartó családgondozója és a területi védőnő, és alkalomszerűen egyéb szervezetek munkatársai részt vesznek a munkatársak team megbeszélésén, ahol az együttműködés gyakorlati formáinak egyeztetése, az együttműködő szakemberek tájékoztatása is megtörténik. A program népszerűsítését folyamatosan igyekszenek terjeszteni a program munkatársai, elősegítve a biztos kezdet szemlélet elterjesztését.

A támogatás időtartama 48 hónap. A pályázat keretében a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében 1 fő heti 40 órás és egy fő heti 30 órás munkaviszonyban kerül foglalkoztatásra. Az igényelt támogatás: 39.991.297 Ft.